Páže

Všechny zvony
V tom království
Dnes jen pláčou
Pláčou
Ohně na hradbách
Dávají znamení
A září dál

Čas by měl zůstat stát
Tak proč žene se dál
Tam za kamennou zdí
Právě umírá král

Jedno jeho páže
Samo v koutku tiše pláče
A vzpomíná jak král ho měl rád
Včera byla k smíchu
Trochu zvláštní vína příchuť
No a dnes král umřel
Co bude dál

Každý zvon
Vv našem království
Smutně zpívá
Zpívá
Vždycky kometa
Zprávy zlé přináší
Z dálky k nám

Lidé zůstanou stát
Právě odešel král
Dál však musíme jít
A tak Ať žije král

Jenom jedno páže
Samo v koutku tiše pláče

Dobře ví kdo toužil králem se stát
Včera už se smáli
Všichni co se krále báli
A dnes král umřel
Ať žije král

Pane – Ty všechno víš
Pane – Ty všechno znáš
Tebe já se teď ptám

Copak každý z nás
Nahradit se dá …

Daleko i blízko
Já hledám svoje místo
Všude tam
Kde člověk kdy stál
Vysoko i nízko
Já hledám svoje místo
Nic než zrnko písku
Jsem dál

Daleko i blízko
Vysoko i nízko
Všude tam
Kde člověk kdy stál
Daleko i blízko
Vysoko i nízko
Nic než zrnko písku
Je dál

A tak jedno páže
Právě odvádějí stráže
Dnes král umřel
Ať žije král